ehrtkjtyu

12324235346: パチンコはもう終わりです 2018/05/28(木) 10:58:10.66 ID:WMwgthye5rtjylpjftpoejvs,oetjhmvijislrjyokoejhpdhVW4hA9
Screenshot_20180528-122651
Screenshot_20180528-122655
Screenshot_20180528-122702
Screenshot_20180528-122715
Screenshot_20180528-122723
Screenshot_20180528-122744


rejhr6kj

http://www.sanyobussan.co.jp/products/pk_seiya_genkaitoxtupa/

100921


力入れてるな
聖闘士星矢も高い版権だったけど売れるコンテンツになったな