ewyrhrs6tjs5teyur6jj6
56i76oikr
u65u76ie
65i576ek no title


STはなー
不二子とガレイでひどい目にあったわ


右がST
左は?